32 C
Pogradec

Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet ligjit

1. Promovimi i të drejtave dhe mbështetjes me qëllim fuqizimin e të rinjve;
2. Legjitimiteti, barazia në të drejta e mundësi dhe mosdiskriminimi;
3. Koordinimi i politikave rinore me politikat në fushën e arsimit, kërkimit
shkencor, politikave financiare, punësimit, vullnetarizmit, mbrojtjes e
përfshirjes sociale, shëndetësisë, kulturës, sportit, mjedisit, turizmit,
drejtësisë, punëve të brendshme e të jashtme, integrimit dhe të mbrojtjes;
4. Harmonizimi i politikave rinore me politikat e zbatuara nga Bashkimi
Europian, Këshilli i Europës, Organizata e Kombeve të Bashkuara dhe
institucione të tjera ndërkombëtare;
5. Garantimi i pjesëmarrjes së të rinjve në proceset politikëbërëse dhe
vendimmarrëse;
6. Liria e organizimit, iniciativave rinore dhe të vetë-qeverisjes së organizatave.
Mendoj dhe besoj fort që falë parimeve të sipërpërmendura dhe vullnetit
“të çeliktë” rinor, ata do të jenë një pasqyrë e mirë reflektive e interesave të
qytetarëve e veçanërisht të të rinjve.

Gazetare: Oresti Pengu

Korrik – Gusht 2020

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Vendosi emrin këtu

spot_img
spot_img

TË NGJASHME

Mundësitë e barabarta për të rinjtë

Sot, mes të rinjve dhe moshave të rritura ka shumë dallime, gjë e cila nuk duhet të ndodhë. Jemi...

Sistemimi i shitësve sezonalë përgjatë shëtitores “10 Dëshmorët e Pojskës”

Bashkia Pogradec në prag të sezonit turistik është duke përgatitur garantimin e hapësirave dhe shërbimeve të përshtatshme për...

Fuqizimi, nevojat dhe problemet e të rinjve

Sot, ne synojmë të zhvillojmë njohuritë, të rrisim aftësitë si edhe të kemi sukses në jetë. Ligji për...

Të rinjtë, shpresë për të sotmen dhe të ardhmen tonë

Padyshim që një plagë e madhe e shoqërisë shqiptare mbeten problematikat që çdo ditë shqetësojnë të rinjtë. Shkalla...