32 C
Pogradec

Mundësitë e barabarta për të rinjtë

Sot, mes të rinjve dhe moshave të rritura ka shumë dallime, gjë e cila nuk duhet
të ndodhë. Jemi të barabartë dhe kemi të drejtë të japim secili mendimin e tij
në mënyrën që na përshtatet.

Sipas ligjit përkatës saktësohet se:
a) parimi i barazisë dhe i mosdiskriminimit, është shumë i fuqishëm tek të
rinjtë;
b) parimi i mundësive të barabarta dhe garantimit të pjesëmarrjes së të rinjve në proceset politikëbërëse dhe vendimmarrëse në fushat e arsimit etj,hedh poshtë të gjitha ato çka sot bëhen me të rinjtë.
Në bazë të këtij neni, të rinjtë kanë të drejtë të shprehen lirshëm për diçka që u pëlqen, ose për diçka që nuk u pëlqen. Gjithashtu ata kanë të drejtë të jenë pjesë e proceseve politikëbërëse dhe vendimmarrëse në të gjitha fushat e përmendura me lart. Ky nen nuk i jep askujt të drejtën të diskriminojë të rinjtë dhe t’u heqë të drejtën e pjesëmarrjes në të gjitha fushat e caktuara për ata.

Gazetare: Risilda Topuzi

Korrik – Gusht 2020

PËRGJIGJU

Please enter your comment!
Vendosi emrin këtu

spot_img
spot_img

TË NGJASHME

Fuqizimi i të rinjve nëpërmjet ligjit

1. Promovimi i të drejtave dhe mbështetjes me qëllim fuqizimin e të rinjve; 2. Legjitimiteti, barazia në të drejta...

Sistemimi i shitësve sezonalë përgjatë shëtitores “10 Dëshmorët e Pojskës”

Bashkia Pogradec në prag të sezonit turistik është duke përgatitur garantimin e hapësirave dhe shërbimeve të përshtatshme për...

Fuqizimi, nevojat dhe problemet e të rinjve

Sot, ne synojmë të zhvillojmë njohuritë, të rrisim aftësitë si edhe të kemi sukses në jetë. Ligji për...

Të rinjtë, shpresë për të sotmen dhe të ardhmen tonë

Padyshim që një plagë e madhe e shoqërisë shqiptare mbeten problematikat që çdo ditë shqetësojnë të rinjtë. Shkalla...